Reference

Preuzmite PDF - lista referenci

Naziv Objekta - Lokacija

Kompleks firme Vukmirović d.o.o. Aleksandrovo

Investitor

Vukmirović d.o.o. Aleksandrovo

Vrsta Radova

Izgradnja kompleksa "Vukmirović" d.o.o. i to poslovnog objekta - upravne zgrade P+1 sa skladištem P+0 i perionice za kamione; Spoljno uređenje interne saobraćajnice i parking prostora sa pripadajućom infrastrukturom.

Godina

2017

Naziv Objekta - Lokacija

Poslovni objekat i magacin, Novi Banovci

Investitor

Drawing d.o.o. Novi Banovci

Vrsta Radova

Izgradnja poslovnog objekta i magacina po sistemu „ključ u ruke“

Godina

2016 - 2017

Naziv Objekta - Lokacija

Trgovinski centar Kablar

Investitor

Resa Gradnja d.o.o. Novi Banovci

Vrsta Radova

Izgradnja kompletnog trgovinskog centra sa spoljnim uređenjem i pristupnim saobraćajnicama

Godina

2016 - 2017

Naziv Objekta - Lokacija

Izgradnja severnih pristupnih puteva mostu
preko reke Save LOT1

Naručilac

Construcciones Rubau Ogranak Beograd

Vrsta Radova

Izvođenje vodovodne mreže i mostovske kanalizacije

Godina

2016 - 2017

Naziv Objekta - Lokacija

Izmeštanje dalekovoda 400 kV

Naručilac

Kodar Energomontaža d.o.o. Beograd

Vrsta Radova

Građevinski radovi na izradi stuba dalekovoda, 400 kV, lokacija gradilište Ikea i Obrenovac autoput

Godina

2016

Naziv Objekta - Lokacija

Poslovno-magacinski objekat, Novi Banovci

Investitor

SR Graovac Novi Banovci

Vrsta Radova

Izgradnja poslovno-magacinskog objekta

Godina

2015

Naziv Objekta - Lokacija

Nova ulica između ulica Ćirila i Metodija i Vladimira Hurbana, Stara Pazova

Investitor

Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova J.P.

Vrsta Radova

Izgradnja nove ulice između ulica Ćirila i Metodija i Vladimira Hurbana u Staroj Pazovi

Godina

2015

Naziv Objekta - Lokacija

Hala, Sremska Mitrovica

Investitor

REC-EE-EO d.o.o.

Vrsta Radova

Radovi na rekonstrukciji postojeće hale u postrojenju za reciklažu električnog i elektronskog otpada

Godina

2013 - 2014

Naziv Objekta - Lokacija

Upravna zgrada fime Centar za reciklažu, Železnik

Investitor

Centar za reciklažu d.o.o. Beograd

Vrsta Radova

Izgradnja novog objekta
Upravna zgrada po sistemu „ključ u ruke“

Godina

2012

Naziv Objekta - Lokacija

Izgradnja novog graničnog prelaza Sremska Rača

Naručilac

Projektomontaža a.d. Beograd

Vrsta Radova

Izgradnja graničnog prelaza Sremska Rača

Godina

2008 - 2009