ISTORIJAT

Firma „Resa Gradnja“ d.o.o. je porodična građevinska firma, koja je nastala kao rezultat višedecenijskog iskustva i rada osnivača i vlasnika u oblasti građevinarstva.

Počeci firme datiraju iz 2004. godine, kada su sadašnji vlasnici, sa željom da se samostalno bave građevinskom delatnošću, osnovali „SGR Resa“. Tokom godina, zahvaljujući kvalitetnom radu i uspešnom poslovanju, firma je proširila svoje kapacitete i područje delovanja, te je osnovana današnja firma „Resa Gradnja“ d.o.o. Novi Banovci.

Članovi porodice Cvitkovac, kao osnivači ove firme, poseduju vlasništvo i vode poslovanje, a njihove porodične vrednosti poštenja, pouzdanosti i pravičnosti su ključne za način na koji firma radi.

Od osnivanja, pa do danas, zahvaljujući kvalitetnom izvođenju radova, uspeli smo da proširimo svoje kapacitete i područje delovanja na tržištu u sektoru građevinarstva.

Uspešnost firme i kvalitet izvedenih radova se pre svega temelji na međusobnom odnosu poštovanja i poverenja između nas i zaposlenih, s jedne strane i nas i klijenata s druge strane, a što predstavlja bitan preduslov za uspešno poslovanje.

Naši uspostavljeni kontakti, visoko kvalifikovani i posvećeni tim, naši inovativni metodi i dugogodišnji odnosi sa našim klijentima odigrali su značajnu ulogu u pružanju izvanrednih usluga.

Resa gradnja misija i vizija

MISIJA I VIZIJA

Vizija firme „Resa Gradnja“ d.o.o. je da budemo jedna od vodećih građevinskih kompanija na našem tržištu, koju potencijalni klijenti i zaposleni traže na osnovu kvalitetnog, pouzdanog i ekonomičnog izvršenja preuzetih obaveza.

Naš uspeh dolazi od naših ljudi, koji teže stalnom inoviranju, prilagođavanju lokalnim tržištima i poboljšavanju njihovih veština.

Posvećeni smo obezbeđivanju kvaliteta i ostvarivanju naših ciljeva kroz najefikasnije korištenje resursa, kao i zaštiti svih zainteresovanih strana, uključujući naročito zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i društva i okoline u celini.

Insistiramo na međusobnom poštovanju, saradnji i uzajamnom podsticanju da se postigne potencijal svakog pojedinca.

„Resa Gradnja“ d.o.o. će uvek delovati na najvišem nivou sigurnosti, kvaliteta i ekonomičnosti, kako bismo osigurali da ostanemo najpouzdaniji saradnici za naše klijente, zaposlene i partnere.

Kroz ovu strategiju, „Resa Gradnja“ d.o.o. će nastaviti da raste i poveća profitabilnost.

Naši klijenti