Kontakt

Rukovodstvo:

Direktor: Đuro Cvitkovac
Tehnički direktor: Sava Cvitkovac

Adresa:

Svetosavska 142
22304 Novi Banovci
Srbija

Kontakt:

Tel: +381(0)22 342 803
Fax: +381(0)22 341 306