Resa gradnja logo

Saznajte više

scroll down arrow

DOBRODOŠLI

Firma „Resa Gradnja“ d.o.o. je porodična građevinska firma, koja je tokom godina, zahvaljujući napornom, kvalitetnom i uspešnom radu, postala prepoznatljiva na tržištu u sektoru građevinarstva.

Tokom dugogodišnjeg rada, posvećeni smo obezbeđivanju i unapređenju kvaliteta naših usluga, kao i ostvarivanju ciljeva uz delovanje na najvišem nivou sigurnosti i kroz najefikasnije korišćenje resursa.

Uspešnost firme i kvalitet izvedenih radova se pre svega temelji na međusobnom odnosu poštovanja i poverenja između nas i zaposlenih, s jedne strane i nas i klijenata s druge strane, a što predstavlja bitan preduslov za uspešno poslovanje.

Sigurnost

Firma „Resa Gradnja“ d.o.o. posebnu pažnju posvećuje bezbednosti zaposlenih i kvalitetnim uslovima za rad, kao i zaštiti i sigurnosti društva i okoline u celini.

Reference

Kompleks firme Vukmirović d.o.o. Aleksandrovo

Investitor:
Vukmirović d.o.o. Aleksandrovo

Vrsta radova:
Izgradnja kompleksa "Vukmirović" d.o.o. i to poslovnog objekta - upravne zgrade P+1 sa skladištem P+0 i perionice za kamione; Spoljno uređenje interne saobraćajnice i parking prostora sa pripadajućom infrastrukturom.

Godina:
2017

Kompleks firme Vukmirović d.o.o. Aleksandrovo

Izgradnja autoputa E763, Obrenovac, Ub

Naručilac:
RAS Inženjering Niskogradnja d.o.o. Beograd

Vrsta radova:
Izgradnja atmosferske kanalizacije u okviru autoputa E763

Godina:
2017

Izgradnja autoputa E763, Obrenovac, Ub

Poslovni objekat i magacin, Novi Banovci

Investitor:
Drawing d.o.o. Novi Banovci

Vrsta radova:
Izgradnja poslovnog objekta i magacina po sistemu „ključ u ruke“

Godina:
2016 - 2017

Poslovni objekat i magacin, Novi Banovci

Kanalizacija upotrebljenih voda u naselju Žitište

Naručilac:
Finnet inženjering d.o.o. Pančevo

Vrsta radova:
Izgradnja fekalne kanalizacije sliva 1 i crpne stanice CS 1

Godina:
2017

Kanalizacija upotrebljenih voda u naselju Žitište

Trgovinski centar Kablar

Investitor:
Resa Gradnja d.o.o. Novi Banovci

Vrsta radova:
Izgradnja kompletnog trgovinskog centra sa spoljnim uređenjem i pristupnim saobraćajnicama

Godina:
2016 - 2017

Trgovinski centar Kablar

Izgradnja dalekovoda 110 kV br. 1127, priključenje TS Ribnica

Naručilac:
Kodar Energomontaža d.o.o. Beograd

Vrsta radova:
Građevinski radovi na izradi temelja 12 stubnih mesta

Godina:
2017

Izgradnja dalekovoda 110 kV br. 1127, priključenje TS Ribnica

Naši klijenti